Dwangstoornis

Bij de obsessieve compulsieve stoornis (OCS) is er sprake van terugkerende dwanggedachten en handelingen. Deze klachten veroorzaken een ernstige inbreuk op jouw dagelijks leven en hoe je hierin functioneert. Dit zijn vaak dwanggedachten die niet geheel realistisch zijn en tevens onnodig.

Dwanggedachten zijn terugkerende en aanhoudende gedachten die veel spanning en stress kunnen opleveren. De gedachten zijn meestal zinloos en overdreven en probeer je te onderdrukken door middel van dwanghandelingen.

Een voorbeeld van zo’n gedachte zou kunnen zijn dat je constant bang bent dat je besmet raakt door bacteriën en vuil. Hierdoor wil je herhaaldelijk je handen wassen en dit kan dan eventjes voor verlichting zorgen. Deze angst kan weer terugkomen en kun je weer terugvallen op deze dwangbehandeling. Deze handelingen kunnen behoorlijke invloed hebben op je dagelijks leven, omdat zij vaak veel tijd in beslag kunnen nemen.

“Maar wat is nu precies de oorzaak van OCS?” vraag je je nu waarschijnlijk af. Dit is afhankelijk van twee factoren.

Erfelijkheid
Erfelijkheid speelt een rol bij een dwangstoornis. Als iemand in jouw familie OCS heeft, is de kans groter dat jij een dwangstoornis ontwikkelt. Heeft een familielid met wie jij samenwoont OCS, dan kan hun gedraag jouw gedrag beïnvloeden. Je krijgt de gedachte en handelingen tijdens je opvoeding mogelijk onbewust overgedragen.

Persoonlijkheid
Heb jij veel behoefte aan controle of ben je snel angstig? Dan kan dit ook een risicofactor zijn bij de ontwikkeling van een dwangstoornis. Dwangstoornissen ontstaan vaak naar aanleiding van een traumatische ervaring. Met deze handelingen heb jij het idee dat je zulke situaties kunt voorkomen en dat het helpt om de angst tegen te gaan.

Behandel methodes

Cognitieve gedragstherapie
Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling is behandeling is voor OCS. Bij cognitieve gedragstherapie richten we ons zoveel mogelijk op het denken als op het gedrag van mensen. Voor de behandeling van OCS zijn er speciale cognitieve gedragstherapeutische procedures ontwikkeld. Deze therapie bestaat uit verschillende onderdelen.

  1. Realistische informatie verzamelen.
    Eerst verzamelen we realistische informatie over jouw angst. Hiermee wegen we af en ontkrachten dat jouw angst realistisch is. Dit doen we zodat jij inziet dat er eigenlijk helemaal niks te vrezen valt.

  2. De angstladder.
    Daarna ga je samen mij een angst ladder opstellen. Hiermee maken we een lijst met situaties waar jij bang voor bent met betrekking tot je fobie. Deze zetten we op volgorde van makkelijk naar moeilijk.

  3. Vervolgens gaan we deze lijst stapsgewijs af, je stelt je langzamerhand bloot aan jouw angsten. Dit noemen we blootstelling oefeningen, en kun je vertrouwd raken met de situaties die jouw angst geven. Deze oefening kun je deels tijdens de sessies uitvoeren en deels thuis.

  4. Anders leren denken.
    Je leert om op een andere manier over jouw angst na te denken. Je realiseert je dat deze irrationele reactie op een bepaalde situatie dier of object niet nodig is en langzamerhand kun je minder bang worden voor jouw angst.
Open chat
💬 Advies nodig?
Hallo 👋
Mijn naam is Tamara de Tourton Bruyns. Kampt u met klachten of problemen van psychische aard, dan kunt u voor professioneel advies en begeleiding bij mij terecht.